Group of people that has finished module 1

Provincie Zuid-Holland heeft Module 1 afgerond


Provincie Zuid-Holland heeft module 1 van ons Transitie Programma ‘Datagedreven Werken’ afgerond.

In deze eerste module bepalen deelnemers de status van hun team op weg naar datagedrevenheid. Ook testen ze hun eigen datageletterdheid. Tijdens het delen van de tussenresultaten, ontstonden zeer nuttige gesprekken over alle uitdagingen bij het vergroten van datagebruik.

In Module 2 gaat Zuid Holland zich richten op het potentieel van data: welke impact zal datagedreven werken waarschijnlijk hebben op elk team? En in module 3 tot 5 ligt de focus dan op het realiseren van dit potentieel. Er staan dus nog meer geweldige sessies te wachten!

ENGLISH

Provincie Zuid Holland has finished Module 1 of our Transition Program ‘Become Data-Driven’.

In this first module, participants define their team’s status in becoming data-driven. Also, they assess their own data literacy. Presenting their findings in a Feedback Meeting, gave rise to very useful conversations about their challenges utilizing data.

In Module 2 Zuid Holland will focus on the potential of data: what impact will data-driven decision-making most likely have on each team? And in Module 3 to 5, focus will be on reaching this potential. So … we are looking forward to more great sessions to come!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *